DV Architects

Ποιοί είμαστε

Προφίλ

Το Γραφείο Μελετών "Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.", εταιρεία Αρχιτεκτονικών μελετών και παροχής υπηρεσιών Συμβούλου, απευθύνεται στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχει δε ως έδρα του την Αθήνα, Νεοχωρίου 18 – 11363, Αθήνα.

Το γραφείο ιδρύθηκε το 1985, από τον Αρχιτέκτονα Διονύσιο Βασιλόπουλο (Ε.Μ.Π., 1984), υπό τον τίτλο "Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ". Στις αρχές του 2001 συστάθηκε η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία "Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.". Από τον Ιανουάριο του 2008, η εταιρεία αποκτά την σημερινή της επωνυμία "Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.". Η σύνθεση σε στελεχιακό δυναμικό, κατά την παρούσα περίοδο είναι : Διονύσιος Βασιλόπουλος, εκπρόσωπος και διαχειριστής (Ε.Μ.Π., 1984), και ετερόρρυθμοι εταίροι οι αρχιτέκτονες Βασίλης Καραμάλης (Ε.Μ.Π.,1988), Φίλιππος Γεροντάκης (Ε.Μ.Π.,1995, Master στις αποκαταστάσεις Αρχιτεκτονικών μνημείων, Ε.Μ.Π.,2000) Ηλίας Χανδέλης (Ε.Μ.Π.,1993), Αντώνιος Κρασσάς (Ε.Μ.Π.,1999, Οργάνωση, Σχεδιασμός και Πολεοδομική Αποκατάσταση (INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL DE MEXICO 2000) και Έλλη Ντούρμα (Ε.Μ.Π., 2004). Μόνιμοι εξωτερικοί συνεργάτες του γραφείου παραμένουν τα πρώην εταιρικά στελέχη : Στυλιανή Κολοβού (Ε.Μ.Π.,1993), Αναστασία Αρτελάρη (Ε.Μ.Π., 2004) και Χρύσα Σουλιώτη (Ε.Μ.Π., 2004). Το δυναμικό του γραφείου επικουρικά στελεχώνεται από περιοδικούς συνεργάτες Αρχιτέκτονες και βοηθητικό προσωπικό και συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων, όπως : Πολ. Μηχανικούς Στατικούς και Συγκοινωνιολόγους, Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους, Φυτοτέχνες Τοπίου, Ειδικούς Ακουστικολόγους, Οικονομολόγους κλπ.

H Αρχιτεκτονική προσέγγιση, του γραφείου, στα μεγάλα θέματα είναι ο ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Δηλαδή ο σχεδιασμός ενός κτιρίου ή χώρου, αφενός ανακαλεί συμβολικά στοιχεία, φυγές, εικόνες και μνήμες από τον τόπο, που αναφέρεται, αφετέρου εξελίσσεται έτσι με την μαθηματική έννοια του όρου. Στην ουσία ο ΤΟΠΟΣ διαλέγεται, μιλά, δηλαδή ο ΤΟΠΟΣ ΛΕΓΕΙ. Δηλαδή ο χώρος ή το κτίριο διαμορφώνεται μέσα από ένα είδος γενικευμένης γεωμετρίας, όπου εστιάζουμε στην συνέχεια ή μη, κάποιων επιφανειών (συναρτήσεων). Θεμελιώδεις έννοιες της μαθηματικής τοπολογίας, όπως σύγκλιση, όριο, συνέχεια, συνεκτικότητα ή συμπάγεια συναντούν στην προσέγγιση μας, την μορφοποίηση. Το κτίριο γεννάται από το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, μια επιφάνεια που αποκολλάται από αυτό, αιωρείται, αναδιπλώνεται και ξαναβρίσκει σε συνέχεια πάλι το έδαφος.

Ταυτόχρονα άξονες σχεδιασμού του γραφείου, είναι η Λειτουργικότητα των Αρχιτεκτονικών έργων, η Βιοκλιματική Παράμετρος – Εξοικονόμηση Ενέργειας και η Διερεύνηση μορφών, υλικών και κατασκευαστικών τεχνολογιών.

Οι τομείς δραστηριότητας του Γραφείου Μελετών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν την Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη έργων κάθε μεγέθους (κυρίως μεγάλων κτιριακών έργων) και σε όλα τα στάδια εκπόνησης (από την Προμελέτη μέχρι την παράδοση τευχών δημοπράτησης) καθώς και την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου σε αντίστοιχες μελέτες.

Οι τομείς δραστηριότητας του Γραφείου Μελετών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, που περιλαμβάνουν την Αρχιτεκτονική μελέτη και επίβλεψη έργων κάθε μεγέθους (κυρίως μεγάλων κτιριακών έργων) και σε όλα τα στάδια εκπόνησης (από την Προμελέτη μέχρι την παράδοση τευχών δημοπράτησης), την μελέτη διερεύνησης και σκοπιμότητας για την ένταξη μεγάλων τουριστικών επενδυτικών σχεδίων, κυρίως τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και γενικά την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης σε μεγάλα ή σύνθετα κτιριακά έργα.

Ειδικότερα το γραφείο επικεντρώνει την δραστηριότητα του :
• στην μελέτη δημοσίων έργων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και στους αντίστοιχους διαγωνισμούς (Διεθνείς και Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς - Διαγωνισμούς με το σύστημα Μελέτη & Κατασκευή)
• στην μελέτη προσχεδίων σε συνδυασμό με την μελέτη σκοπιμότητας και την διερεύνηση αξιοποίησης οικοπεδικών εκτάσεων για την δημιουργία οικιστικών συνόλων και μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων
• στην μελέτη μεγάλης κλίμακας Ιδιωτικών Έργων
• στην υποστήριξη της κατασκευής μεγάλου κτιριακού έργου, τόσο σε επίπεδο μελέτης κατασκευαστικών σχεδίων, όσο και σε παροχή υπηρεσιών ελέγχου εφαρμογής της μελέτης.

Τέλος η εταιρεία ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Είναι πιστοποιημένη και ικανοποιεί τις απατήσεις των προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001: 2015

Τα μελετητικά πτυχία δημοσίων έργων της εταιρείας είναι:

 • Α.Μ. Υ.Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. 605
  • πτυχίο στην κατηγορία 06 (Αρχιτεκτονικές μελέτες Κτιριακών έργων) Ε’ τάξης
  • πτυχίο στην κατηγορία 07 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες – Αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων – Διαμορφώσεις Εξωτερικών Χώρων) Ε’ τάξης
  • πτυχίο στην κατηγορία 02 (Πολεοδομικές μελέτες) Α’ τάξης

Ενδεικτικά οι κατηγορίες μελετών, που εκπονούνται από το γραφείο περιλαμβάνουν :

 • ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΔΗΜΑΡΧΕΙΑ
 • ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
 • ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ, ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ, ΓΗΠΕΔΑ ΚΛΠ.)
 • ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΜΟΥΣΕΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ)
 • ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ, ΦΥΛΑΚΕΣ)
 • ΚΤΙΡΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΠ.)
 • ΚΤΙΡΙΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΛΠ.
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΤΟΠΙΟΥ & ΜΝΗΜΕΙΩΝ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ - ΚΤΙΡΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συνεργάτες

Portrait ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ  -  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1984)

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1984)

Εκπρόσωπος και Διαχειριστής του γραφείου μελετών «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ» από την ίδρυση του (2001). Απόφοιτος του Γυμνασίου Αριστούχων Αναβρύτων, εισήχθη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1978. Η Διπλωματική του εργασία με βαθμό άριστα (10), έτυχε ειδικής βράβευσης από το Τ.Ε.Ε. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο ασχολήθηκε με την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων. Από την αποφοίτηση του και μετά, ασχολείται με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, κυρίως του ευρύτερου δημοσίου τομέα και μεγάλων ιδιωτικών έργων. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες συμβούλου, τόσο στην κατασκευή όσο και στην διοίκηση μεγάλων έργων. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει αποσπάσει 11 τιμητικές διακρίσεις (2 πρώτα βραβεία). Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε κλειστούς διαγωνισμούς προμελετών (3 πρώτες θέσεις) και πολλούς διαγωνισμούς με το σύστημα μελέτη-κατασκευή, όπου έχει πάρει την α’ θέση σε 35 διαγωνισμούς.

Portrait ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1988)

ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1988)

Ετερόρρυθμος εταίρος του γραφείου μελετών «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», από την ίδρυση του (2001).
Απόφοιτος του Λυκείου Αγίας Παρασκευής, εισήχθη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1980. Η Διπλωματική του εργασία έλαβε βαθμό άριστα (10). Από την αποφοίτηση του και μετά, ασχολείται με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, κυρίως του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ιδιωτικών έργων. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει αποσπάσει 4 τιμητικές διακρίσεις (2 πρώτα βραβεία). Παράλληλα εκπονεί και αναλαμβάνει την επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων – κατοικιών υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας. Μελέτη ιδιωτικού έργου, που είχε αναλάβει την πλήρη μελέτη και κατασκευή, είχε προταθεί πρόσφατα για τα πανελλήνια βραβεία Mies van de Rohe.

Portrait ΧΑΝΔΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1993)

ΧΑΝΔΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1993)

Ετερόρρυθμος εταίρος του γραφείου μελετών «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», από την ίδρυση του (2001).
Απόφοιτος της Σχολής Αηδονοπούλου, εισήχθη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1984. Η Διπλωματική του εργασία έλαβε βαθμό άριστα (10). Από την αποφοίτηση του και μετά, ασχολείται με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, κυρίως του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ιδιωτικών έργων. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει αποσπάσει 4 τιμητικές διακρίσεις (1 πρώτο βραβείο). Παράλληλα εκπονεί και αναλαμβάνει την επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών έργων – κατοικιών υψηλής αρχιτεκτονικής αξίας.

Portrait ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1995)

ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1995)

Ετερόρρυθμος εταίρος του γραφείου μελετών «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», από το 2017.
Απόφοιτος του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου Αθηνών, εισήχθη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1988. Η Διπλωματική του εργασία έλαβε βαθμό άριστα (10,00). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης, στην επιστημονική περιοχή της Προστασίας Μνημείων του Ε.Μ.Π. (1999). Από την αποφοίτηση του και μετά, ασχολείται με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, κυρίως μελετών αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων και μνημείων, καθώς και αστικών αναπλάσεων και υπαιθρίων χώρων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο ατομικά όσο και στα πλαίσια του γραφείου «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ». Έχει συμμετάσχει σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει αποσπάσει 6 τιμητικές διακρίσεις.

Portrait ΚΡΑΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1999)

ΚΡΑΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1999)

Ετερόρρυθμος εταίρος του γραφείου μελετών «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», από το 2017.
Απόφοιτος του Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης, εισήχθη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1991. Η Διπλωματική του εργασία έλαβε βαθμό άριστα (9,75). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, στην επιστημονική περιοχή "Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου" στην κατεύθυνση "Πολεοδομία και Χωροταξία", από το Ε.Μ.Π. (2004), και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, στην Οργάνωση, στον Σχεδιασμός και στην Πολεοδομική Αποκατάσταση από το Esquela de Architectura (ESIA), Instituto Politecnico Nacional (ΙPN), MEXICO DF (2000). Παράλληλα υπήρξε υπότροφος του προγράμματος ALFA, «Red ciudades”, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην πόλη του Μεξικό. Από την αποφοίτηση του και μετά, ασχολείται με την εκπόνηση πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών μελετών, κυρίως μελετών αποκατάστασης διατηρητέων μνημείων και αστικών αναπλάσεων, υπαιθρίων χώρων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και ιδιωτικών έργων. Έχει συμμετάσχει σε πολλούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει αποσπάσει τιμητικές διακρίσεις (1 δεύτερο βραβείο).

Portrait ΝΤΟΥΡΜΑ ΕΛΛΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (2004)

ΝΤΟΥΡΜΑ ΕΛΛΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (2004)

Ετερόρρυθμος εταίρος του γραφείου μελετών «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», από το 2017.
Απόφοιτος του 21ου Γενικού Λυκείου Αθηνών, εισήχθη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1997. Η διπλωματική της εργασία έλαβε βαθμό άριστα (10,00). Από την αποφοίτησή της και μετά ασχολείται με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και ιδιωτικών έργων υψηλών αρχιτεκτονικών και λειτουργικών απαιτήσεων, κυρίως στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής και των κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, τόσο ατομικά όσο και στα πλαίσια του γραφείου «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ».

Portrait ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1993)

ΚΟΛΟΒΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (1993)

Μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης και πρώην ετερόρρυθμος εταίρος του γραφείου μελετών «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», από την ίδρυση του (2001).
Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Αγ.Ιωσήφ, εισήχθη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1986, αφού αποφοίτησε πρώτα από την Σχολή Δομικών Έργων των Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η Διπλωματική της εργασία έλαβε βαθμό άριστα (9,75). Από την αποφοίτηση της και μετά, ασχολείται με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, κυρίως του ευρύτερου δημοσίου τομέα και μεγάλων ιδιωτικών έργων, στα πλαίσια του γραφείου «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ».

Portrait ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (2004)

ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. (2004)

Μόνιμος εξωτερικός συνεργάτης και πρώην ετερόρρυθμος εταίρος του γραφείου μελετών «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ», από το 2004.
Απόφοιτος του Λυκείου Αλμυρού, εισήχθη στην Αρχιτεκτονική σχολή του Ε.Μ.Π. το 1998. Η Διπλωματική της εργασία έλαβε βαθμό άριστα (9,60). Από την αποφοίτηση της και μετά, ασχολείται με την εκπόνηση αρχιτεκτονικών μελετών, κυρίως του ευρύτερου δημοσίου τομέα και μεγάλων ιδιωτικών έργων, στα πλαίσια του γραφείου «Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ».

Διακρίσεις - Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί

1988 ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Δ.ΑΙΓΑΛΕΩ Α' ΒΡΑΒΕΙΟ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1989 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Α' ΒΡΑΒΕΙΟ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ,Γ.ΜΠΙΚΟΣ
1995 ΝΕΑ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α' ΒΡΑΒΕΙΟ Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
1998 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. Α' ΒΡΑΒΕΙΟ Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ,Χ.ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ, Η.ΜΠΕΡΤΑΚΗ, .ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ,Η.ΧΑΝΔΕΛΗΣ
2001 ANΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Β' ΒΡΑΒΕΙΟ Φ.ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ, Μ.ΒΟΤΣΗΣ, Ι.ΔΡΟΥΓΑ
2001 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π.ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
1995 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΦΥΛΑΚΗ ΧΑΝΙΩΝ Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π.ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
1998 ANΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ Φ.ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ, Μ.ΒΟΤΣΗΣ, Ι.ΔΡΟΥΓΑ, Ε.ΚΑΝΤΙΑΝΗ, Μ.ΚΑΡΑΒΑΣ, Π.ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ, Ε.ΚΟΥΡΗ
1998 ANΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ Φ.ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ, Ι.ΔΡΟΥΓΑ, Ε.ΚΑΝΤΙΑΝΗ, Μ.ΚΑΡΑΒΑΣ, Ε.ΚΟΥΡΗ
1990 ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ) ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ (23η) Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΜΑΝΤΖΙΟΥ
1988 ΔΙΔΥΜΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β' ΕΠΑΙΝΟΣ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π.ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
1991 ΜΝΗΜΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΑΙΝΟΣ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1994 ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΑΙΝΟΣ Σ.ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ, Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
1995 CONVIVIAL SPACES ΕΠΑΙΝΟΣ Π.ΔΡΑΓΩΝΑΣ, Η.ΧΑΝΔΕΛΗΣ
1996 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΑΤ. ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΑΜΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ, Π.ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Η.ΧΑΝΔΕΛΗΣ
1999 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΠΑΙΝΟΣ Π.ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Η.ΧΑΝΔΕΛΗΣ
2006 ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ΕΠΑΙΝΟΣ Φ.ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ, Μ.ΒΟΤΣΗΣ, Δ.ΜΠΟΥΓΑ, Α.ΚΡΑΣΑΣ, Ι.ΔΡΟΥΓΑ
1990 ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ ΕΞΑΓΟΡΑ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1990 ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΕΞΑΓΟΡΑ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1995 ΝΕΑ ΦΥΛΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Π.ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
2003 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Γ.ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ» ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ Φ.ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ, Μ.ΒΟΤΣΗΣ, Ι.ΔΡΟΥΓΑ, Ε.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Ν.ΦΟΥΣΚΟΚΟΛΑΚΗ
2004 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑ Φ.ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ, Μ.ΒΟΤΣΗΣ, Ι.ΔΡΟΥΓΑ, Κ.ΓΡΕΒΙΑ, Π.ΚΑΡΑΜΑΝΕΑ
2018 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.ΔΑ. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΕΥΦΗΜΟΣ ΜΝΕΙΑ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διακρίσεις - Κλειστοί Διαγωνισμοί

2014 ΚΤΗΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ Ε.Α.Σ.Κ. - IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
2008 ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ΛΑΡΙΣΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
2008 ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 3ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
2002 ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Β' ΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε., Π.ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ- Χ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Διακρίσεις - Διαγωνισμοί Μελέτη Κατασκευή

2012 ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 254Α – ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
2010 ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 3 ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
2006 ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.
2006 ΝΕΟ ΥΔΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ – Δ.Α.Ε.Τ. «ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.» Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
2005 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
2003 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α' ΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ
2003 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
2002 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
2002 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Β.ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ ΕΕ
2000 ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1999 ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1998 ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΓΙΑΔΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Α' ΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1998 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. ΞΑΝΘΗΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1998 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1997 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΤΗΣ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1997 ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1997 ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΠΥΡΓΩΝ ΚΑΤΣΙΜΑΝΤΗ & ΑΝΕΡΟΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΡΟΥ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1997 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1997 ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΙ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1996 ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ,ΤΣΑΛΛΑΣ
1996 ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1996 EΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΓΟΥΡΟΥ ΡΟΔΟΥ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1996 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΟΡΦΑΝΟΥ, Γ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ
1995 ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1995 ΚΤΙΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χ,ΤΣΑΛΛΑΣ
1995 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΝΗΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ε.ΟΡΦΑΝΟΥ, Γ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ
1994 ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΛΣΟΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ
1994 ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΩΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΪΔΑΡΙ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1994 ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1994 ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ Ο.Τ. 666 - ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1994 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΙΙ (ΓΚΡΑΒΑ) - ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ο.Ν.Α. Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1993 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α.ΖΟΥΡΙΔΟΥ, Χ.ΤΣΑΛΛΑΣ, Ι.ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ
1993 ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Α' ΘΕΣΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
1994 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-ΚΑΝΘΑΡΟΥ-ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕ ΩΔΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Α' ΘΕΣΗ Δ.ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ